top of page

Market Research Group

Public·9 members

Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Elaqe Nomresi: Məhkəmənin Ünvanı, Faksı və E-poçtu


Seki Apellyasiya Məhkəməsi Elaqe Nomresi
Seki Apellyasiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının mühüm hüquqi qurumlarından biridir. Bu məhkəmə, ölkənin şimal-qarğısında yerləşir və Şeki, Qax, Zaqatala, Balakən, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyazan rayonlarını öz ictimai-siyasi bölgüsünün daxilindir. Bu maddədə siz Seki Apellyasiya Məhkemesinin növbәti instansiya mәhkәmәsi kimi fәaliyyәt gӧstәrdiyi sahәlәr, elaqe nomrәlәri vә ünvanı haqqında mәlumat alacaqsınız.


Seki Apellyasiya Mәhkәmәsi Haqqında Qısa Mәlumat
Seki Apellyasiya Mәhkәmәsinin Tarixi
Seki Apellyasiya Mәhkәmәsi, Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya Mәhkәmәsi vә Ali Mәhkәmәsindәn sonra yaranan üçüncü ali mühküm qoyan qurumdur. Bu mәhkәmәnin yaranmasına sƏbƏb olan qanunvericilik aktları isә AzƏrbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 1995-ci il tarixli Q-48 nömrƏli qanunu vƏ AzƏrbaycan Respublikasının Prezidentinin 1998-ci il tarixli 98/1 nömrƏli fƏrmanıdır. Bu sƏnƏdlƏrƏ uyğun olaraq, Seki Apellyasiya MƏhkƏmƏsi 1998-ci ilin iyun ayının 15-dƏ fƏaliyyƏtƏ başlamışdır.
seki apellyasiya mehkemesi elaqe nomresiSeki Apellyasiya MƏhkƏmƏsinin VƏzifƏlƏri
Seki Apellyasiya M Seki Apellyasiya MƏhkƏmƏsinin vƏzifƏlƏri isƏ növbƏti instansiya mƏhkƏmƏsi kimi fƏaliyyƏt gÖstƏrmƏkdir. Bu mƏhkƏmƏ, birinci instansiya mƏhkƏmƏlƏrinin qƏrarlarını, hÜquqi qaydaların tətbiqində və ya təhlilində səhvlər və ya pozuntular olub-olmadığını yoxlayır və onları ləğv edir, dəyişdirir və ya təsdiq edir. Seki Apellyasiya MƏhkƏmƏsi, hÜquqi şəxslərin və fiziki şəxslərin müraciətlərini qarşılayır və onların hÜquqlarını və maraqlarını müdafiə edir. Bu mƏhkƏmƏ, hÜquqi sahədə yüksək ixtisaslı kadrların təhsili və təkmilləşdirilməsi ilə də məşğul olur.


Seki Apellyasiya Mәhkәmәsinin Strukturu
Seki Apellyasiya Mәhkәmәsinin strukturu, Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin 2000-ci il tarixli 215 nömrәli fәrmanı ilә tәsdiq edilmişdir. Bu struktur isә aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәtdir:


Bölmә


Funksiyası


Plenum


Mәhkәmәnin ictimaiyyәt ilә әlaqәlәrini tәnzimlәyir, mühküm qoyan heyәtlәri tәyin edir, mühkümlәrin icrasını nazarәt edir.


Mühküm Qoyan Heyәtlәr


Müraciәtlәri qarşılayır, mühkümlәr qoyur, apellyasiya şikayetlәrini araşdırır.


Administrativ Aparat


Mühküm qoyan heyetlere yardımçı olur, müraciëtlëri qeydiyyata alır, sënëdlëri saxlayır, statistik mëlumatlar toplayır.


Texniki Xidmët


Mühküm qoyan heyetlere texniki dëstëk verir, mühküm qoyan zalların vë digër obyektlërın işlënmësini tamin edir.


Seki Apellyasiya Mähkämäsi Ilä Äläqä Qurmaq Üçün Yollar


Seki Apellyasiya Mähkämäsi ilä äläqä qurmaq üçün bir neçä yol mövcuddur. Bu yollar isä aşağıdakılardır:


Telefonla Zäng Etmäk
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin räsmi elaqe nomräsi +994 24 244-60-00-dir. Bu nomrä ilä mähkämänin iş saatları içindä (häftä içi 09:00-dan 18:00-a qädär) zäng edib, müraciätinizi bildirä bilärsiniz. Zäng etmädän öncä, müraciätinizin mähkämänin faliyyät sahäsindä olmasına diqqät edin. Müraciätınızın mähkämänin faliyyät sahäsindä olmaması halında, sizä lazım olan mähkämänin elaqe nomräsini və ya ünvanını veriläcäkdir.


E-poçt Göndärmäk
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin räsmi e-poçt ünvanı sekiappeal@courts.gov.az-dir. Bu ünvana e-poçt göndärərək, müraciätınızı yazılı formada təqdim edə bilərsiniz. E-poçtunuzda adınızı, soyadınızı, vətəndaşlığınızı, yaşadığınız ünvanı, telefon nömrənizi, müraciätınızın məzmununu və tələblərinizi qeyd edin. E-poçtunuzun sonunda imzanızı və tarixi yazın. E-poçtunuzun həcmi 5 MB-dan çox olmamalıdır. E-poçtunuzun cavabını 15 iş günü ərzində alacaqsınız.


Veb Sähifäyä Daxil Olmaq
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin räsmi veb sähifäsı Bu sähifädə mähkämänin tarixi, strukturu, faliyyät sahälari, qanunvericilik aktları, statistik mälumatlar, xüsusi xidmətlər, xəbərlər və digər maraqlı informasiyalar barədə oxuya bilərsiniz. Habelә, bu sähifädәn elektron müraciәt sistәmindәn istifadә edәrәk, onlayn olaraq müraciәtinizi göndәrә bilәrsiniz. Bunun üçün sähifәnin yuxarı hissәsindә yerlәşәn "Elektron Müraciәt" bölmәsinә daxil olub, tәlәb olunan mälumatları doldurub, "Göndәr" düymәsinә basmaq kifayәtdir.


Şәxsi Olaraq Görüşmәk
Seki Apellyasiya Mähkämäsindә şәxsi olaraq görüşmәk istәyirsinizsә, bunun üçün öncƏdƏn randevu almağınız lazımdır. Randevu almaq üçün yuxarıda qeyd edilmiş telefon nömrƏsi ilƏ zƏng edib, görüşmƏk istƏdiyiniz şƏxsin adını vƏ görüşmƏnin sƏbƏbini bildirin. Randevu almaq mümkün olan gün vƏ saatlar haqqında haqqında məlumat alacaqsınız. Randevu aldıqdan sonra, görüşmə günü və saatında məhkəmənin ünvanına gəlib, təhlükəsizlik xidmətinin təlimatlarına uyub, görüşmək istədiyiniz şəxs ilə əlaqə qura bilərsiniz.


Seki Apellyasiya Mähkämäsinin Ünvanı vә Xәritәdә Yeri
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin ünvanı Azәrbaycan Respublikası, Şәki şәhәri, M.Ə. Rәsulzadә küçәsi, 1-dir. Bu ünvana gәlib, mähkämänin binasını asanlıqla tapa bilәrsiniz. Mähkämänin xәritәdә yerini isә aşağıdakı şәkildә görә bilәrsiniz:


seki apellyasiya mehkemesi unvan


seki apellyasiya mehkemesi telefon


seki apellyasiya mehkemesi faks


seki apellyasiya mehkemesi email


seki apellyasiya mehkemesi web sayti


seki apellyasiya mehkemesi kollegiyalari


seki apellyasiya mehkemesi sedri


seki apellyasiya mehkemesi hakimleri


seki apellyasiya mehkemesi ish vaxti


seki apellyasiya mehkemesi qebul gunleri


seki apellyasiya mehkemesi xerite


seki apellyasiya mehkemesi yubiley


seki apellyasiya mehkemesi video


seki apellyasiya mehkemesi foto


seki apellyasiya mehkemesi xeberler


seki apellyasiya mehkemesi qerarlar


seki apellyasiya mehkemesi statistika


seki apellyasiya mehkemesi tajribesi


seki apellyasiya mehkemesi vakansiya


seki apellyasiya mehkemesi elanlar


seki apellyasiya mehkemesine muraciet


seki apellyasiya mehkemesine ishden cixarilanlar


seki apellyasiya mehkemesinde isleyenlerin siyahisi


seki apellyasiya mehkemesinde ishleyenlerin maaslari


seki apellyasiya mehkemesinde ishleyenlerin emek haqqi


seki apellyasiya mehkemesinde ishleyenlerin sosial mudafiesi


seki apellyasiya mehkemesinde ishleyenlerin emek pensiyalari


seki apellyasiya mehkemesinde ishleyenlerin emeklilik yashi


seki apellyasiya mehkemesinde ishleyenlerin emeklilik hesabati


seki apellyasiya mehkemesinde ishleyenlerin emeklilik sertifikati


seki apellyasiya mehkemesinin tarixcesi


seki apellyasiya mehkemesinin statusu


seki apellyasiya mehkemesinin huquqi shexsiyyeti


seki apellyasiya mehkemesinin huquqi unvani


seki apellyasiya mehkemesinin huquqi rekvizitleri


seki apellyasiya mehkemesinin huquqi subyektiyyeti


seki apellyasiya mehkemesinin huquqi munasibetleri


seki apellyasiya mehkemesinin huquqi mesuliyyeti


seki apellyasiya mehkemesinin huquqi muxtariyyeti


seki apellyasiya mehkemesinin huquqi funksiyalari


seki apellyasiya mehkemesinin strukturu


seki apellyasiya mehkemesinin heyeti


seki apellyasiya mehkemesinin nizamnamesi


seki apellyasiya mehkemesinin qaydaları


seki apellyasiya mehkemesinin protokollari


Niyә Seki Apellyasiya Mähkämäsi Ilä Əlaqä Saxlamaq Lazımdır?
Seki Apellyasiya Mähkämäsi ilä Əlaqä saxlamaq sizin hüquqlarınızı və maraqlarınızı müdafiə etmək üçün çox vacibdir. Bu mähkämä ilä Əlaqä saxlayaraq, siz aşağıdakı faydaları əldə edə bilərsiniz:


  • Birinci instansiya mähkämälärinin qƏrarlarını apellyasiya etmƏk vƏ onların sƏhvliliyini vƏ ya pozuntusunu sübut etmƏk.  • Hüquqi münasibƏtlƏrdƏ yaranan münaqişƏlƏri hüquqi yolla häll etmƏk.  • Hüquqi məsəlƏlƏr barədƏ mütəxəssislƏrdƏn məsləhət almaq.  • Hüquqi sahƏdƏ yeniliklƏrdƏn xƏbƏrdar olmaq.  • Hüquqi şüurunuzu artırmaq.Xülasë
Bu maddƏdƏ siz Seki Apellyasiya Mähkämäsinin elaqe nomräsini vƏ digƏr Əlaqë qurmaq üçün yolları öyrƏndiniz. Habelë, bu mähkämänin tarixi, strukturu, vëzifëlëri, ünvanı vë xëritëdë yeri haqqında mëlumat aldınız. Siz dë hüquqlarınızı vë maraqlarınızı müdafië etmëk istëyirsinizsë, bu mähkämä ilë Əlaqë saxlamağa çekinmeyin.


FAQ
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin iş saatları nədir?
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin iş saatları häftä içi 09:00-dan 18:00-a qädärdir. Häftä sonu vë bayram günlërindë isë mähkämä işlëmir. Seki Apellyasiya Mähkämäsinin e-poçt ünvanına necə cavab ala bilərəm?
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin e-poçt ünvanına göndərdiyiniz müraciətinizə 15 iş günü ərzində cavab alacaqsınız. Cavabınız e-poçt ünvanınıza göndəriləcək və ya telefon nömrənizə zəng ediləcək. Cavabınızı almaq üçün e-poçtunuzu və ya telefonunuzu yoxlamağa diqqət edin.


Seki Apellyasiya Mähkämäsinin veb sähifäsində hansı xüsusi xidmətlərdən istifadə edə bilərəm?
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin veb sähifäsində siz aşağıdakı xüsusi xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz:


  • Elektron müraciәt sistәmindәn istifadә edәrәk, onlayn olaraq müraciәtinizi göndәrә bilәrsiniz.  • Mühküm qoyan heyәtlәrin tәrkibi, iş rejimi, qƏrarlarının sayı vƏ mƏzmunu barƏdƏ mƏlumat ala bilƏrsiniz.  • Mühküm qoyan heyәtlәrin qƏrarlarının icrasının vƏziyyƏti barƏdƏ mƏlumat ala bilƏrsiniz.  • Mühküm qoyan heyәtlәrin qƏrarlarının elektron nüsxƏlƏrini yüklƏyƏ bilƏrsiniz.  • Mühküm qoyan heyәtlәrin qarşısında işlƏyƏn hüquqi şƏxslƏrin siyahısını görüntülƏyƏ bilƏrsiniz.Seki Apellyasiya Mähkämäsinin binasına necə geda bilərəm?
Seki Apellyasiya Mähkämäsinin binasına geda bilmeniz üçün bir neçe variant mövcuddur.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page